17 mei 2024 20:12

Nieuwe statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Energie Tinne Van der Straeten een gunstig advies voor de nieuwe statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE). 

Om de wettelijke verplichting om de statuten van het Instituut in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) na te leven, heeft het IRE een ontwerp van nieuwe statuten laten opstellen. De Raad van Bestuur keurde dit ontwerp goed op 13 oktober 2023 om vervolgens de goedkeuring van de voogdijoverheden te kunnen vragen en de nieuwe statuten formeel en definitief goed te keuren. Bij het opstellen van de nieuwe statuten werd er gekozen om zich te beperken tot het in overeenstemming brengen met het WVV en tegelijkertijd zo trouw mogelijk aan de huidige statuten te blijven. Er werd relatief weinig gewijzigd en er werden geen grote veranderingen aangebracht. Conform artikel 24 van de huidige statuten moet elke wijziging vooraf worden goedgekeurd door de voogdijministers, op advies van de ministerraad.