03 apr 2020 16:59

Nieuwe tarifering van de online consultatie van het Rijksregister voor overheidsinstanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een nieuwe tarifering van de online consultatie van het Rijksregister voor de verschillende overheidsinstanties.

De nieuwe tarifering houdt een prijsvermindering in voor de online consultaties van het Rijksregister voor de verschillende overheidsinstanties, met het oog op administratieve vereenvoudiging en het 'only once principe' binnen de overheid. Het gaat om:

  • de kosteloosheid van consultaties voor de gemeenten
  • een prijsvermindering voor de federale overheidsinstanties en instellingen, namelijk 0,05 euro per consultatie, met een maximumbedrag van 1.200.000 euro op jaarbasis
  • een prijsvermindering voor alle andere klanten (andere overheidsdiensten en -instellingen en de verschillende privépartners), namelijk 0,13 euro per transactie

De ministerraad gaat tevens akkoord om de schulden kwijt te schelden aan de federale overheden en
-instellingen die nog een schuldvordering hebben openstaan voor de consultatie van het Rijksregister.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven