10 jul 2020 19:35

Nieuwe verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).

Aangezien de procedure voor de benoeming van de volgende directeur-generaal van Fedasil nog niet is afgerond, en rekening houdend met de noodzaak om een goed beheer van het Agentschap te waarborgen, gaat de ministerraad akkoord met de verlenging van het mandaat van Jean-Pierre Luxen als directeur-generaal met zes maanden vanaf 15 juli 2020.