11 mrt 2022 16:06

Nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwbouw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende aanpassingen bevat aan de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen.

Het ontwerp bevat een aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van stookplaatsen, parkeergebouwen, liften en gevels.

Het ontwerp past het koninklijk besluit van 7 juli 1994 aan, over de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen