04 apr 2003 17:00

Nieuwe Voorzitter van het ICOIO

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de benoemingsprocedure goed van de nieuwe Voorzitter van het ICOIO (Interministerieel Comité voor het Onthaal van Internationale Organisaties) (*).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de benoemingsprocedure goed van de nieuwe Voorzitter van het ICOIO (Interministerieel Comité voor het Onthaal van Internationale Organisaties) (*).

De heer Baudouin de LA KETHULLE de RYHOVE wordt aangeduid als opvolger van de heer Michel Godvrind (**) die met een andere opdracht werd belast. In de praktijk behandelt het Comité: - naast de relaties tussen België en de NAVO, de SHAPE en de krijgsmachten die in het land gestationeerd zijn, alle vragen m.b.t. bijstand aan internationale organisaties op het gebied van bouw en verhuur van gebouwen; - vragen die voortvloeien uit de toepassing van het Protocol over Voorrechten en Immuniteiten van de Europese Gemeenschappen; - als tussenpersoon, onder andere de problemen van veiligheid en fiscaal regime; - de ontvangst van alle internationale intergouvernementele organisaties. Daarnaast houdt het Comité zich ook bezig met de praktische uitwerking van het BIPA (**), opgericht door de Ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken. De opdracht van dit Bureau is het verlenen van hulp aan internationale ambtenaren en leden van diplomatieke missies die het slachtoffer zijn van een aanval of een misdrijf. (*) voorheen CISHIC, Comité Interministériel Shape Interministerieel Comité, opgericht op 23 juni 1966. (**) Bureau voor Informatie, Preventie en Assistentie