28 mrt 2003 16:00

NIRAS

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van het radioactief afval en splijtstoffen.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van het radioactief afval en splijtstoffen.

Het ontwerp verbiedt aan NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) om beschikbare gelden op middellange en lange termijn te beleggen in andere producten dan financiële instrumenten uitgegeven door de federale staat. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981.