17 jul 2009 11:53

NIRAS

Benoemingen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

Benoemingen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

Op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat nieuwe leden aanstelt in de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de NIRAS voor zes jaar: mevrouw I. Reynaert, mevrouw C. Vermeulen, de heer N. De Coster en de heer K. Vreys. De mandaten van mevrouw V. Dos Santos, de heer L. Mabille, de heer H. Latteur en de heer B. Pendeville worden hernieuwd voor zes jaar.

De mandaten van de voorzitster, mevrouw N. Roobrouck, en van de ondervoorzitter, de heer Ph. De Saedeleer, worden eveneens hernieuwd voor zes jaar.

De heer Ph. Bouko wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de NIRAS.