03 jul 2009 10:52

NIRAS

Opslag van radioactief afval

Opslag van radioactief afval

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een wetsontwerp (*) goedgekeurd dat de opdracht van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte splijtstoffen (NIRAS) wijzigt. 

De opdrachten van NIRAS op het vlak van radioactief afval worden verruimd. Daarnaast verschaft het wetsontwerp een wettelijke basis aan het fonds op middellange termijn en het fonds op lange termijn. Het fonds op lange termijn financiert bepaalde opdrachten van NIRAS onder meer alle kosten en investeringen die nodig zijn om het radioactief afval van categorie A op te slaan en om de finale opslaginstallaties voor het radioactief afval van categorie C te bouwen en te exploiteren. Daarnaast fianciert het fonds ook de institutionele controle die nagaat of de vergunningen conform zijn met de activiteiten.

Het fonds voor middellange termijn financiert projecten en activiteiten die bijdragen tot de creatie en het behoud van het maatschappelijk draagvlak en de integratie van de opslag van radioactief afval van niveau A op lokaal niveau.

(*) wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980.