28 jun 2007 12:00

NMBS

Wijziging van de statuten van de NMBS-holding en de NMBS en nieuwe uitgave van aandelen door Infrabel

Wijziging van de statuten van de NMBS-holding en de NMBS en nieuwe uitgave van aandelen door Infrabel

De ministerraad keurde een ontwerp goed dat instemt met de wijziging van de statuten van de NMBS-holding. Naar aanleiding van de afschaffing van de effecten aan toonder, heeft de NMBS-holding zijn statuten gewijzigd wat de vorm van de bewijzen van deelgerechtigheid betreft. Die effecten aan toonder zal men voortaan in bewijzen van deelgerechtigheid op naam kunnen omzetten. De ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat instemt met de wijziging van de statuten van de NMBS. Die wijziging verhoogt het maatschappelijk kapitaal van 1.115.070.000 euro tot 1.210.070.000 euro. Het derde ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurde, machtigt Infrabel om nieuwe aandelen uit te geven met de bedoeling de voortgang van de HST-werven te waarborgen. De drie ontwerpen zijn een initiatief van minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens.