17 jul 2009 11:53

NMBS-Groep

Goedkeuring van de bijvoegsels bij de beheerscontracten gesloten tussen de staat en de NMBS, Infrabel en NMBS-Holding

Goedkeuring van de bijvoegsels bij de beheerscontracten gesloten tussen de staat en de NMBS, Infrabel en NMBS-Holding

De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de eerste bijvoegsels bij de beheerscontracten 2008-2010 gesloten tussen de staat en de NMBS, Infrabel en NMBS-Holding bevestigen. Die ontwerpen werden ingediend door minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.

De bijvoegsels bekrachtigen beslissingen van de ministerraad over de reorganisatie van het Fonds voor Spoorweginvesteringen (FSI), de besparingsmaatregelen inzake de investeringsdotatie 2009 en het economisch herstelplan. Die beslissingen hebben een belangrijke impact op de dotaties aan de NMBS-Groep.