21 dec 2005 11:36

NMBS Holding

Overname van pensioenverplichting

Overname van pensioenverplichting

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding door de Belgische Staat. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Het ontwerp regelt de overdracht van de pensioen- en aanverwante verplichtingen van de NMBS Holding ten aanzien van haar statutair en gewezen statutair personeel naar de Belgische Staat. Hierin is ook de last van de overlevingspensioenen inbegrepen, zoals ze uit het statuut van het personeel van de NMBS Holding voortvloeien.