30 mrt 2007 17:00

NMBS holding, infrabel en NMBS

Tweede bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat en de NMBS holding, Infrabel en de Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen

Tweede bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat en de NMBS holding, Infrabel en de Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen

Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens legden de ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit voor met de goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat en de NMBS holding, Infrabel en de Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen. De ontwerpen voegen bijkomende bepalingen uit recente wetgevingen en besluiten toe: - uit de wet van 19 december 2006 over de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en zijn uitvoeringsbesluiten, - de wet van 4 december 2006 over het gebruik van de spoorweginfrastructuur en uitvoeringsbesluiten, - de beslissingen van het begrotingsconclaaf over de herschikking van de laatste betalingen egalisatie pensioenen, de toelage project Astrid in twee spoorwegtunnels en de oprichting van een fonds voor spoorweginvesteringen, - de beslissingen van de begrotingscontrole: korting schooltreinkaarten, GO-pass, eengemaakt elektronisch loket, - bepalingen over het project Diabolo.