12 mei 2021 09:05

Noden van personen met beperkte mobiliteit beter geïntegreerd in de projecten van Beliris

Goed nieuws: deze week heeft Beliris de studiebureau Plain-Pied aangesteld om gespecialiseerd advies te verlenen rond toegankelijkheid. Het bureau zal Beliris ondersteunen bij zijn projecten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van personen met beperkte mobiliteit, of ze motorische, visuele, auditieve of intellectuele beperkingen hebben

Sociale woningen ontwerpen voor rolstoelgebruikers, praktische openbare ruimtes creëren voor slechtzienden, toezien op vlot toegankelijke paden in parken, straatmeubilair plaatsen dat rekening houdt met de noden van personen met een fysieke handicap ... Om al die ambities waar te maken zal een expertenbureau voortaan waardevolle bijstand verlenen aan de teams van openbare opdrachtgever Beliris. Om die onmisbare ondersteuning te verlenen, werd na een aanbesteding - die eind januari werd gepubliceerd - de studiebureau Plain-Pied aangesteld.

Door middel van audits van stedenbouwkundige vergunningen, de formulering van aanbevelingen en een goede begeleiding bij het beheer van contracten met studiebureaus en aannemers zal Beliris beter in staat zijn om projectontwerpers en bouwondernemingen te sensibiliseren omtrent een betere toegankelijkheid voor voetgangers en personen met een handicap.

Julie Vanhalewyn, directrice van studiebureau Plain-Pied licht toe: "Wij geven advies voor alle soorten handicaps om projecten te ontwikkelen die voldoen aan de normen en vragen van PBM's, strevend naar autonomie voor iedereen. Plain-Pied werd in 2001 opgericht door mensen met beperkte mobiliteit en bezit gespecialiseerde en professionele expertise in verband met de inrichting van openbare ruimtes, woningen, evenementen of stadsmeubilair. Onze adviseurs, die architect of ergotherapeut van opleiding zijn, zullen samen met de teams van Beliris op een heldere, efficiënte en precieze manier werken aan projecten die rekening houden met de noden van PBM's."

"Het is de ambitie van Beliris om de kwaliteit van zijn projecten verder op te krikken op het vlak van toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en om van al die initiatieven voorbeeldprojecten op dit gebied te maken. Het doel van deze opdracht is om een beroep te doen op de diensten van een toegankelijkheidsexpert tijdens één of meer fasen van een project, van de studies tot de eigenlijke werken", onderstreept Pieter Dudal, de referentiepersoon voor toegankelijkheid bij Beliris.

"Deze opdracht, die van essentieel belang is om de inclusiviteit van onze projecten te vergemakkelijken, is gericht op het optimaliseren van de autonomie van personen met beperkte mobiliteit. Het gaat zowel om personen met een handicap als om personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en voor wie specifieke aanpassingen nodig zijn om zelfstandig te blijven en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Deze opdracht is een kwaliteitsboost voor de dienstverlening van Beliris als bevoorrechte partner van het Brussels Gewest," besluit Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Beliris.