20 jun 2012 13:43

Nog geen belastingaangifte gekregen?

Sommige burgers zijn verwonderd dat ze dit jaar geen belastingaangifte, de traditionele bruine omslag, ontvangen hebben. De belastingadministratie stuurt geen papieren aangifte aan drie groepen van belastingplichtigen.

Het gaat om :

  1. belastingplichtigen die vorig jaar zelf hun aangifte indienden via Tax-on-web en niet uitdrukkelijk gevraagd hebben om nog een papieren aangifte te ontvangen (keuze aangeboden net voor het verzenden van de aangifte van vorig jaar), zij kunnen dit jaar op dezelfde manier hun aangifte via Tax-on-web indienen;
  2. belastingplichtigen die via een mandataris (boekhouder, fiscalist, belastingconsulent) hun Tax-on-web-aangifte indienen;
  3. belastingplichtigen die, in een witte omslag, een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) kregen. Als de informatie opgenomen in het VVA juist en volledig is, hoeven zij niets te doen. Als die informatie onvolledig of verkeerd is, moeten zij die verbeteren of aanvullen, hetzij via de toepassing Tax-on-web of door het antwoordblad dat bij de VVA gevoegd is, terug te sturen.

 

Ter herinnering, de uiterste data voor de indiening van de belastingaangiften zijn
• op papier: 28 juni 2012;
• via Tax-on-web: 17 juli 2012.

 

De voorbereiding en de toelichting bij de aangifte kan men downloaden van de hulppagina aangifte 2012.