12 feb 2021 17:21

Non-profit sector: regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van een koninklijk besluit van 16 mei 2003 dat een hoofdstuk van de programmawet van 24 december 2002 (I) uitvoert.

Het ontwerp betreft de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en de wijziging van een koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

Concreet heeft het tot doel vanaf het eerste kwartaal 2021:

  • het versterken van de structurele bijdragevermindering voor werkgevers van categorie 2 (non-profitsector) door het forfait van de vermindering te verhogen
  • het versterken van de structurele bijdragevermindering voor werkgevers van categorie 3 (beschutte werkplaatsen) door zowel het forfait van de vermindering te verhogen als het verschuiven van de lageloongrens
  • het versterken van de sociale Maribel voor de beschutte werkplaatsen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector