20 mrt 2008 11:40

Non-profitsector

Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 juli 2002 wijzigt met betrekking tot de maatregelen die de tewerkstelling in de non-profitsector moeten bevorderen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Werk Josly Piette.

Het ontwerp volgt op de oprichting van nieuwe paritaire comités in de welzijns- en de gezondheidssector.

De Maribelbetrekkingen die bij een privatisering van een openbare instelling (en omgekeerd) reeds werden gecreëerd worden veilig gesteld.

De berekeningswijze van de dotaties voor de federale en bicommunautaire socioculturele sector wordt bovendien aangepast aan die van de andere sectoren.

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Nationale Arbeidsraad.