20 jul 2005 17:00

Noodplanning

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de nood- en interventieplannen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de nood- en interventieplannen.

Het ontwerp coördineert de essentiële principes van de noodplanning. Het beschrijft de inhoud van de verschillende nood- en interventieplannen en de modaliteiten om een organisationele en functionele structuur op te stellen. Het reikt de burgemeester en de gouverneur een duidelijk en precies werkinstrument aan, dat hen kan helpen bij de wettelijke verplichting om een nood- en een interventieplan op te stellen. Aan de hand hiervan kunnen ze elke noodsituatie zo goed mogelijk beheren. Het ontwerp harmoniseert ook de inhoud en de terminologie van de plannen (*). (*) zoals voorzien in het koninklijk besluit van 31 januari 2003.