18 sep 2009 12:38

Noordelijke ontsluiting van Brussels Airport

Bedrag van de passagiersvergoeding voor de ontsluiting van Brussels Airport vastgelegd (diabolo)

Bedrag van de passagiersvergoeding voor de ontsluiting van Brussels Airport vastgelegd (diabolo)

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Vanackere de initiële passagiersvergoeding voor de ontsluiting van Brussels Airport via het diaboloproject op 2,05 euro vastgelegd.   

De vergoeding die de passagiers vanaf 1 november 2009 zullen betalen, dient om de noordelijke ontsluiting van Brussels Airport door aansluiting op het spoorwegnet gedeeltelijk te financieren (diabolo-project). 

De reiziger zal dus een supplement van 2,05 euro moeten betalen op elke reis naar of van de luchthaven. Reizigers die een abonnement voor woon-werkverkeer hebben met Brussels Airport als eindstation en reizigers die gratis reizen worden vrijgesteld.

Het bedrag is de helft van de passagiersvergoeding die feitelijk 4,10 euro bedraagt. De wet van 30 april 2007 schrijft voor dat de passagiersvergoeding de helft bedraagt tussen de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van het begin der werken, wat dus 1 november 2009 is, tot de laatste dag van de maand waarin de infrastructuur in gebruik wordt genomen.  

(*) houdende dringende spoorwegbepalingen.