02 sep 2022 15:12

Noordzee: uitvoering van de desktop- en veldonderzoeken in de “Prinses Elisabeth Zone"

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met de kredieten en aanbesteding betreffende de uitvoering van de desktop- en veldonderzoeken in de “Prinses Elisabeth Zone”, ter voorbereiding van de offerte-oproepprocedure om domeinconcessies te gunnen voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor elektriciteitsproductie in de “Prinses Elisabeth Zone”.

De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) lanceren voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor elektriciteitsproductie in de 'Prinses Elisabeth Zone'. Voorafgaand aan die tender worden de nodige voorstudies uitgevoerd en de resultaten van de onderzoeken zullen worden gecertificeerd en ter beschikking gesteld aan de kandidaat-inschrijvers (potentiële projectontwikkelaars) via een openbaar toegankelijke databank.