04 jun 2004 17:00

Normalisatie

op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de normalisatie.

op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de normalisatie.

Die ontwerpen zullen duidelijk een vermindering betekenen van de administratieve lasten voor alle partijen die bij het normalisatieproces betrokken zijn. Zij geven gestalte aan een uitgesproken decentralisatieproces van de technische normalisatiewerkzaamheden, hetgeen een substantiële bijdrage zal leveren tot het flexibel functioneren van de normalisatie in België. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 3 april 2003.