31 jan 2003 16:00

Normen voor de preventie van brand en ontploffing

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Tewerkstelling en Arbeid, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Tewerkstelling en Arbeid, en de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Het ontwerp handelt hoofdzakelijk over de afwijkingen op deze basisnormen. Zo wordt een commissie voor afwijking ingesteld. De tussenkomst van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid in de afwijkingsprocedure wordt echter opgeheven. Tot slot wordt de afwijkingsvoorwaarde om de reden dat het onmogelijk is te voldoen aan bepalingen van het koninklijk besluit opgegeven aangezien het in werkelijkheid altijd mogelijk is te voldoen aan de technische voorschriften. De voornaamste reden om een beroep te doen op de afwijkingen zijn de vrijheid van creatie van de architecten en de evolutie van de technieken. Deze nieuwe bepalingen houden rekening met de opmerkingen van de Europese Commissie.