29 nov 2002 17:00

Normen voor minder vervuilende verwarmingsketels

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de NOx- en de CO-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders, met een nominale belasting gelijk aan of lager dan 400 kW.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de NOx- en de CO-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders, met een nominale belasting gelijk aan of lager dan 400 kW.

De toestellen die niet conform zijn aan de emissiewaarden van NOx en CO, zoals voorzien in dit ontwerp van koninklijk besluit, moeten uit de handel genomen worden. Een aangemelde instantie zal tijdens de productie van de apparaten beoordelen of ze conform zijn. Een Europese richtlijn (*) verstrengt de doelstellingen van het Protocol van Göteborg door dwingender emissieplafonds vast te stellen voor de vier volgende verontreinigende stoffen: SO2, NOx, NH3 en VOS. De verwarming met gas en olie draagt in belangrijke mate bij tot deze emissies. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt aan de Raad van State overgemaakt voor advies binnen één maand. (*) 2001/81/EU, goedgekeurd op 23 oktober 2001