14 jan 2005 16:00

North Galaxy

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad ermee in om een onderhandelingsprocedure te starten voor de bewaking van het gebouw North Galaxy.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad ermee in om een onderhandelingsprocedure te starten voor de bewaking van het gebouw North Galaxy.

Gezien de verhuis van FOD Financiën naar het gebouw North Galaxy, zal FOD Financiën van 1 september 2004 tot 31 december 2004 in een dubbele bewaking moeten voorzien, namelijk bij de Financietoren en bij het nieuwe gebouw. FOD Financiën kan via de onderhandelingsprocedure een contract afsluiten met de firma die nu instaat voor de bewaking van de Financietoren. De opdracht stopt op het ogenblik dat een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, na beperkte offerterondvraag met voorafgaande bekendmaking op Europees niveau.