24 jun 2005 17:00

North Galaxy

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gaf de Ministerraad de Regie der Gebouwen de opdracht een aantal maatregelen te nemen in afwachting van de herhuisvesting van federale diensten in de Financietoren.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gaf de Ministerraad de Regie der Gebouwen de opdracht een aantal maatregelen te nemen in afwachting van de herhuisvesting van federale diensten in de Financietoren.

De Regie der Gebouwen heeft de opdracht om: - het lopende huurcontract voor het gebouw in de Herzieningslaan 24 - 4de verdieping, te verlengen voor een duur die een definitieve herhuisvesting toelaat in de gerenoveerde Financietoren in het tweede semester van 2008, - de uitgaven betreffende de huur, de onroerende voorheffing en de belastingen aan te rekenen ten laste van de Regie der Gebouwen, - een studie van de bezetting van de gerenoveerde Financietoren aan te vatten in overleg met de betrokken FOD's. Hierbij zal men rekening houden met de behoeftenprogramma's en de kenmerken van de diensten.