13 mei 2005 17:00

North-Galaxy complex

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de onderhandelingsprocedure voor de bewaking van het North-Galaxy complex.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de onderhandelingsprocedure voor de bewaking van het North-Galaxy complex.

FOD Financiën huurt een bewakingsdienst voor het North-Galaxy complex in. Daarvoor heeft ze een opdracht uitgeschreven onder de vorm van een beperkte offerteaanvraag met voorafgaande bekendmaking op Europees niveau. Het gaat om een verlenging van de bestaande procedure, omdat de definitieve bewakingsopdracht niet volledig kon worden beschreven.