05 dec 2003 16:00

Northern Dimension Environmental Partnership Fund

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de deelname van België aan het nucleair luik van het " Northern Dimension Environmental Partnership Fund " (NDEP) voor een bedrag van 5 miljoen euro.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de deelname van België aan het nucleair luik van het " Northern Dimension Environmental Partnership Fund " (NDEP) voor een bedrag van 5 miljoen euro.

Het NDEP-fonds wed opgericht bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (BERD) en is bestemd voor de financiering van de bijstandsprojecten in het milieu- en nucleair domein in Rusland. Het nucleair luik van dit fonds is meer bepaald bedoeld voor het beheer van radioactief afval in Noord-West-Rusland en in het bijzonder in de streek van de Barentszee. De ontmanteling van de nucleaire onderzeeboten, waaronder de ontlading van de nucleaire brandstof die zich aan boord bevindt, vormt één van de prioritaire projecten. De betaling van het bedrag dat aan het fonds wordt toegekend en dat ingeschreven wordt op de begroting van de FOD Economie, zal gespreid worden over de periode 2003-2009. Van 2003 tot 2006 zal jaarlijks 500.000 euro worden gestort. Voor de drie laatste jaren zal dit jaarlijks bedrag op 1 miljoen euro worden gebracht. De Ministerraad gaf mandaat aan de Minister van Energie om met Nederland een intentie-akkoord te tekenen.