14 mrt 2003 16:00

Nucleair en radiologisch noodplan

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van een nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van een nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied.

Dit ontwerp past het oude noodplan voor nucleaire risico's uit 1991 (*) aan om zodoende over een nog performanter werkmiddel te beschikken om de bevolking en het milieu te beschermen. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) koninklijk besluit van 27 september 1991 tot vaststelling van het noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgisch grondgebied.