16 jan 2014 16:24

Nummerplan en ethische code inzake het gebruik van betaalnummers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot het nummerplan en de ethische code inzake het gebruik van betaalnummers. 

Het ontwerp heeft als doel in de huidige reglementering enkele onvolkomenheden betreffende betaalnummers weg te werken en artikelen die achterhaald zijn te schrappen. Het voert tevens een jaarlijks recht in voor de door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) gecreëerde M2M-nummerreeks (machine to machine-communicatie).  Dat is een communicatiedienst waarbij data automatisch worden getransfereerd tussen apparatuur en/of toepassingen met weinig of geen menselijke interventie (bijvoorbeeld alarmsystemen). 

Het ontwerp bepaalt bovendien de inhoud van de bijlage bij de ethische code inzake het gebruik van betaalnummers.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Het wordt vervolgens voor advies overgemaakt  aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie