09 mei 2003 17:00

Nummerplaten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister belast met Mobiliteit en Vervoer, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de levering van 865.000 nummerplaten. (*)

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister belast met Mobiliteit en Vervoer, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de levering van 865.000 nummerplaten. (*)

Deze opdracht werd toevertrouwd aan de firma O.T.M. en betreft een bedrag van 1.663.828 euro BTW inbegrepen. Zij moet aan de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) toelaten om over voldoende nummerplaten te beschikken gedurende één jaar. (*) De berichten in verband met de offerteaanvraag werden op 13 december 2002 gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en de Bijlage bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opening van de offertes vond plaats op 6 februari 2003.