18 jul 1997 17:00

Objectivering van de aanwerving van statutair personeel in provincies
en gemeenten.