16 okt 2002 17:00

ociale zekerheid voor werknemers

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Het ontwerp heeft tot doel om de loonvallen voor de werknemers uit de social-profit, in het kader van de structurele lastenverlaging, vanaf 1 oktober 2002 weg te werken. De RSZ (**) heeft de kost van deze maatregel op jaarbasis op 9.803.621 euro geraamd. Dit betekent voor 2002 een geraamde kost van 2.450.905 euro, die ingeschreven wordt in de enveloppe aan lastenvermindering voor 2002. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, §1, 7°, van de wet van 29 juni 1981. (**) RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.