24 sep 2010 11:39

Octrooirecht

Wijziging van de wetgeving over de octrooien - tweede lezing

Wijziging van de wetgeving over de octrooien - tweede lezing

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft in tweede lezing de ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd over de uitvoering van het verdrag inzake octrooirecht en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien.

Het voorontwerp brengt de Belgische wetgeving op de uitvindingsoctrooien in overeenstemming met het verdrag inzake octrooirecht van 1 juni 2000 en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

Naar aanleiding van deze internationale verdragen wordt de Belgische wetgeving als volgt aangepast:

  • De voorwaarden om een indieningsdatum aan een octrooiaanvraag toe te kennen worden eenvoudiger.
  • De wijze waarop de Dienst voor de Intellectuele eigendom een onregelmatigheid in de aanvraag bekend maakt, wijzigt, zodat de aanvrager zijn aanvraag in orde kan brengen en opmerkingen kan formuleren.
  • Er komt een systeem van herstel van rechten, indien de aanvrager of de houder van octrooi voor een handeling een termijn niet gerespecteerd heeft.
  • De aanvrager of houder kan via een vrijwillige procedure zijn Belgische octrooien totaal of gedeeltelijk herroepen.
  • De octrooiaanvragen worden 18 maanden na de indienings- of voorrangsdatum  gepubliceerd, om de rechtszekerheid van de concurrenten te vergroten.
  • De Dienst voor de Intellectuele eigendom zal in de toekomst de otrooiaanvragen elektronisch kunnen ontvangen en beheren.  

De ministerraad keurde dit voorontwerp in maart van dit jaar reeds goed, maar ondertussen werden enkele technische aanpassingen doorgevoerd op basis van het advies van de Raad van State.