09 feb 2024 17:58

Oekraïne: Belgische bijdrage aan de Europese financiële bijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed om de bijstand van de Europese Unie aan Oekraïne te ondersteunen.

België heeft eerder al steun verleend aan de uitzonderlijke macro-financiële bijstand van zes miljard euro die in 2022 door de Europese Unie werd opgezet. Dit gebeurde in de vorm van een garantie.

Niettemin zullen de financieringsbehoeften van Oekraïne op korte termijn aanzienlijk zijn. Het land heeft een voortdurend financieringstekort van tussen de drie en vier miljard euro per maand, om de essentiële functies van de staat te handhaven, de macro-economische stabiliteit te waarborgen en kritieke infrastructuur die vernietigd is door de oorlog met Rusland te herstellen.

Om bij te dragen aan het dichten van het financieringstekort van Oekraïne is in 2022 een Europees ondersteuningsinstrument opgericht (macrofinanciële bijstand+).

De ministerraad gaat ook akkoord met de aanwending van een bedrag van maximaal 24,2 miljoen euro uit het Fonds Oekraïne in het kader van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.