20 jul 2022 18:00

Oekraïne: federale maatregelen voor de relocatie, registratie en noodopvang

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de nodige maatregelen op federaal niveau goed betreffende de registratie van ontheemde personen, het voorzien van de nodige noodopvang en de toewijzing aan duurzame huisvesting in het kader van de crisis in Oekraïne.

De ministerraad keurt de personeelsversterkingen (Fedasil, Dienst Vreemdelingenzaken) en partnerschappen (Croix Rouge, noodopvang) goed om de registratie, toewijzing, noodopvang en coördinatie te kunnen uitvoeren. Hiervoor zullen de nodige kredieten voor 2022 worden herverdeeld door de Interdepartementale Provisie Oekraïne.