23 okt 2008 13:39

Ombudsdienst

Benoeming van een lid van de ombudsdienst van de NMBS-groep

Benoeming van een lid van de ombudsdienst van de NMBS-groep

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die een Franstalig en een Nederlandstalig lid van de ombudsdienst bij de NMBS-groep benoemen. Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte worden de heer Guido Herman en de heer Jean-Marc Jeanfils voor vijf jaar benoemd als lid van de ombudsdienst van de NMBS-groep.