01 jun 2011 17:58

Ombudsdienst voor Energie

Financiering van de werkingskosten voor 2011 van de Ombudsdienst voor Energie

Financiering van de werkingskosten voor 2011 van de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2011 het bedrag vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie. Het ontwerp is een voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.

De globale werkingsbegroting van de dienst wordt vastgesteld voor 2011 op 1.750.000 euro. De ombudsbijdrage werd bijgevolg vastgelegd op 0,21 euro per afnamepunt (2.834.850 voor gas en 5.499.897 voor elektriciteit).

Elk jaar legt de Ombudsdienst zijn rekeningen voor aan het Rekenhof. De activiteiten van de dienst worden samengevat in een verslag voor de minister van Energie. Hij maakt het over aan de wetgevende kamers. Het document wordt eveneens publiek gemaakt.