02 dec 2005 16:00

Ombudsdienst voor pensioenen

Vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de ombudsdienst pensioenen

Vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de ombudsdienst pensioenen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de selectieprocedure vaststelt van de leden van de ombudsdienst voor pensioenen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen. De ombudsdienst voor pensioenen bestaat uit twee ombudsmannen of vrouwen van verschillende taalrol. Hun mandaat liep af op 31 mei 2005. Daarom geeft de Ministerraad aan Selor, het selectiebureau van de Federale overheid, de opdracht om een aanwervingsprocedure te starten. Het ontwerp legt de wijze van selectie vast.