19 mrt 2004 16:00

Ombudsfunctie in de ziekenhuizen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen.

Volgens dit ontwerp van koninklijk besluit van 8 juli 2003 moet de persoon die de leiding heeft van de ombudsfunctie beschikken over minstens een diploma van hoger onderwijs buiten universiteit van het korte type. Blijkt nu dat een aantal personen die door de beheersinstantie reeds op vrijwillige basis belast werd met het bemiddelen bij pati├źntenklachten, niet aan deze voorwaarde voldoet. Deze personen kunnen echter, gelet op hun kennis en ervaring terzake, op afdoende wijze als ombudspersoon functioneren binnen het huidige wettelijk en reglementair kader. De nieuwe bepaling maakt het voor die personen dus mogelijk hun functie verder te blijven uitoefenen. Hiertoe werd een overgangsbepaling voorzien. (*) van 8 juli 2003