08 dec 2006 16:00

Ombudsfunctie in de ziekenhuizen

Voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en in de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten moet voldoen.

Voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en in de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten moet voldoen.

De ministerraad keurde de wijziging goed van de voorwaarden waaraan de ombudsdienst in ziekenhuizen en in samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten moet voldoen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit voor die als doel hebben de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die ombudsdiensten te bevorderen. In de koninklijke besluiten wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat de ombudsdienst tijdens de bemiddeling geen standpunt mag innemen, ook niet over de informatie die in het kader van de bemiddeling wordt verzameld. De bemiddeling gebeurt tussen de partijen die betrokken zijn bij de klacht. Een aantal functies zijn onverenigbaar met die van de ombudspersoon. Ten slotte worden een aantal voorwaarden op het vlak van de infractructuur opgelegd, waarover de ombudspersoon moet beschikken. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.