04 apr 2003 17:00

Omloop van financiële instrumenten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels (*).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels (*).

Dit ontwerp bepaalt dat de datum van inwerkingtreding van deze maatregel betreffende het toezicht op de financiële sector, de dag is van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het ontwerp wordt voor advies doorgestuurd naar de Raad van State. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 142 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de coördinatie van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten.