15 apr 2016 17:20

Omvorming van de Belgische Technische Coöperatie in het Belgische Ontwikkelingsagentschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de krachtlijnen en principes goed van de omvorming van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) in het Belgische ontwikkelingsagentschap (BDA).

De omvorming van BTC in het Belgische Ontwikkelingsagentschap (BDA - Belgian Development Agency) zorgt ervoor dat BDA het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering wordt. Het zal het Belgische ontwikkelingsbeleid uitvoeren, evenals, op vraag van de regering, elke taak van openbare dienstverlening in lage en midden inkomenslanden en fragiele staten, wat in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling past. Deze Agenda is een globale, universele agenda die in september 2015 in New York werd goedgekeurd en waarin naast de overheden ook de civiele maatschappij en de private sector een belangrijke rol spelen.

De hervorming bevat enkele uitgangspunten:

  • introductie van een whole-of-governement benadering waarbij gestreefd wordt naar samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en departementen
  • verhoging van de zichtbaarheid van het Belgische ontwikkelingsbeleid door de inzet van eigen expertise op het terrein en door actief in te zetten op opdrachten voor derden
  • verhoogde operationele autonomie
  • optimale decentralisatie
  • een zo 'lean' mogelijke structuur voor BTC/BDA en DGD waarbij elke vorm van redundante besluitvorming en duplicatie wordt vermeden
  • goed beheer en het bundelen van kennis, ervaring en expertise
  • nieuwe structuren of aanpassingen aan bestaande structuren moeten voldoen aan de vereisten van modern bestuur
  • geïntegreerde benadering waarbij de meest geschikte actor kan worden geselecteerd om een welbepaald ontwikkelingsresultaat te bereiken

Op basis van deze goedgekeurde krachtlijnen worden nu wetsontwerpen uitgewerkt die vervolgens aan de ministerraad en het parlement zullen worden voorgelegd.