15 apr 2016 17:20

Ministerraad van 15 april 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 april 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Na afloop van de ministerraad gaf eerste minister Charles Michel toelichting op een persconferentie. Hij deelde mee dat hij deze morgen een gesprek had met minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. Na dit onderhoud diende Galant haar ontslag in bij de Koning, die het ontslag aanvaardde.

De ministerraad heeft deze morgen ook akte genomen van het ontslag van de voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De voorzitter van het directoraat-generaal Maritiem Vervoer werd benoemd als ad interim voorzitter.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: