15 apr 2016 17:20

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de opstart van drie overheidsopdrachtenprocedures voor de FOD Financiën.

Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

  • de verlenging van het contract voor de ontwikkeling en het onderhoud van de fiscale en niet-fiscale applicaties van percelen 1 en 2 van het kadercontract RapidDev met een jaar
  • de vervanging van de mainframe-infrastructuur GCO S8
  • het verstrekken van bijstand, onderhoud, bijwerking en diensten omtrent de exploitatie van het softwareplatform voor databasebeheer DB2