15 apr 2016 17:20

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de deelentiteiten over kinderbijslag

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord om op de agenda van het Overlegcomité van 18 april 2016 een ontwerp van samenwerkingsakkoord in te schrijven tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap om samen bepaalde noodzakelijke en essentiële maatregelen te nemen over kinderbijslag.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft als doel:

  • het vaststellen van de aanknopingsfactoren om het persoonlijke toepassingsgebied van de gezinsbijslagregelingen van de vier deelentiteiten af te bakenen
  • de bepalingen over de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslag wettelijk te verankeren
  • te voorzien in de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen, voorgesteld door het Beheerscomité van Famifed

De wetgeving rond de zesde staatshervorming bepaalt dat tot uiterlijk 31 december 2019 de instellingen die belast zijn met het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag, tegen volledige vergoeding, belast blijven met hun taken. Zolang deze instellingen belast blijven met hun taken, moeten de wijzigingen aan de essentiële elementen van het administratief beheer en van deze uitbetaling of aan de regels die een significante impact hebben op het administratief beheer of de uitbetaling, door de deelentiteiten gezamenlijk worden aangebracht in een samenwerkingsakkoord.