24 okt 2014 00:23

Omzendbrief over begrotingsbehoedzaamheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van omzendbrief goed over de begrotingsbehoedzaamheid tot het einde van het begrotingsjaar 2014.

De omzendbrief beperkt de uitgaven en laat enkel de uitgaven toe die verplicht of onvermijdbaar zijn:

  • Verplichte uitgaven zijn deze waarvoor de verleende dienst gedurende het vorige boekjaar voor echt verklaard werd, maar waarvoor geen betaling werd verricht en deze die in 2014 zijn vastgelegd en die in 2014 zullen worden gefactureerd. 
  • Onvermijdbare uitgaven zijn deze waarvoor geen bedrag voor vorige jaren werd vastgelegd, maar voor het betrokken boekjaar en voor een omvang van vastleggingskredieten en vereffeningskredieten die nog moet worden bepaald.

Elke nieuwe uitgave ten laste van een vastleggings- of vereffeningskrediet, voor een bedrag hoger dan 31.000 euro, btw inbegrepen, moet voor advies voorgelegd worden aan de Inspectie van Financiën. Die moet nagaan of de uitgave verplicht of onvermijdbaar is.  

Elke nieuwe uitgave voor een bedrag hoger dan 85.000 euro, zonder btw, moet het akkoord krijgen van de minister van Begroting, na advies van de Inspectie van Financiën over de verplichte of onvermijdbare aard van de uitgave.

De omzendbrief vervangt de omzendbrieven van 17 januari 2014 ter versterking van het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014, van 30 april 2014 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van voorzichtige en lopende zaken, en van 10 september 2014 houdende beperkende overgangsmaatregelen.