17 jan 2014 12:47

Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid 2014

De ministerraad stemt in met de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid die minister van Begroting Olivier Chastel voorstelde.

De omzendbrief beschrijft de aanpak en de methode om de begrotingsdoelstelling van 2014 te halen.

Het gaat om bewarende maatregelen die aan de federale en programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Landsverdediging en de federale politie worden opgelegd. Hij geldt ook voor de instellingen van openbaar nut, gelijkaardige diensten die van de federale overheid afhangen en de instellingen van sociale zekerheid volgens de voorwaarden beschreven in de omzendbrief.