14 nov 2013 14:34

Omzendbrief over de personeelsenveloppes en de personeelsplannen van de overheidsdiensten

De ministerraad keurt een ontwerp van omzendbrief goed over de personeelsenveloppes van de overheidsdiensten voor 2014 en 2015 en de personeelsplannen voor 2014.

Het ontwerp van omzendbrief bevat de richtlijnen voor de personeelsplannen 2014 voor de personeelsenveloppes van de federale en programmatorische overheidsdiensten. De plannen worden op basis van een voortdurende monitoring opgesteld. 

De omzendbrief vermeldt ook de bedragen van de uitvoeringslimiet 2014 en de vastleggingslimiet voor 2014-2015 in functie van de begrotingsopmaak 2014. De uitwerking en de evaluatie van de personeelsplannen 2014 gebeurt op basis van deze bedragen.