10 mrt 2017 17:48

Omzendbrief over het aanschaffen van personenvoertuigen voor de federale diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met een ontwerp van omzendbrief om personenvoertuigen bestemd voor de diensten van het federaal openbaar ambt (wet van 22 juli 1993) aan te schaffen.

Sinds de publicatie van de huidige omzendbrief is het gamma van voertuigen met een groene motortechnologie gevoelig uitgebreid.

Het ontwerp van omzendbrief heeft als doel een vergroening van het wagenpark van de federale diensten door een modern en duurzaam kader te creëren voor het aanschaffen van personenvoertuigen. Er wordt een nieuwe gunningswijze voorgesteld die voortvloeit uit best practices van het federaal netwerkoverleg en FOR-CMS (de centrale aankoopdienst van de federale overheid). De ecoscore en de total cost of ownership zullen vanaf nu deel uitmaken van de gunningscriteria. Concreet moet het wagenpark van federale diensten met tenminste twintig voertuigen aan een dubbele doelstelling voldoen:

  • Ministens 5% van de nieuw aangekochte of geleasde wagens is van het type elektrisch, hybride of CNG
  • Minstens 10% van alle nieuw aangekochte of geleasde wagens heeft een ecoscore die hoger is dan 75

Elk jaar worden deze percentages verhoogd met 5%.