11 mei 2012 12:25

Omzendbrieven over de begroting

De ministerraad keurt een omzendbrief over de initiële begroting 2013 goed en één over de planning van de begrotingscontrole van juli 2012. 

De omzendbrief met begrotingsinstructies voor de initiële begroting 2013 heeft als doel om het begrotingsconclaaf voor te bereiden en de parameters vast te leggen die zullen dienen om de voorafbeelding van de begroting 2013 voor te bereiden. De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid maar ook op de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de staatsbedrijven. Hun begrotingsvoorstellen worden verwacht tegen uiterlijk 31 mei 2012.
De omzendbrief over de begrotingscontrole plant de werkzaamheden voor de begrotingscontrole van 2012. Ze zou doorgaan van 13 tot 15 juli 2012.