07 nov 2013 12:55

Omzendbrieven over de brugdagen bij de federale overheid in 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van omzendbrief goed met de brugdagen voor 2014 in de federale overheidsdiensten.

In 2014 vallen het Feest van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart (29 mei) en Wapenstilstand (11 november) op een dinsdag of donderdag. Daarom wordt aan alle personeelsleden van het federaal ambt een dag dienstvrijstelling op vrijdag 2 mei en 30 mei en op maandag 10 november toegekend.